ផ្ទះផ្តល់អំណោយដោយ លោក អ៊ុម ដេវិត និង លោកស្រី ម៉ាដា​ រ៉ាវី(កំពង់ធំ)

នេះជាផ្ទះ ផ្តល់អំណោយដោយ លោក អ៊ុម ដេវិត និង លោកស្រី ម៉ាដា រ៉ាវី(កំពង់ធំ)។
គ្រួសារមួយនេះ កន្លងមករស់នៅជាមួយម្តាយ កំព្រារឳពុក។
ម្តាយឈ្មោះ ហូយ ស្រីមុំ ប្តីឈ្មោះ រាន រ៉ា
មានកូនប្រុសស្រី៤នាក់
កន្លងមករស់នៅជាមួយម្តាយចាស់ជរា។
មុខរបរ ប្តី៖ ដាក់មួងរកត្រី ប្រពន្ធ៖ ត្បាញកន្ទេល និងដាំបន្លែ។